רוצה לסייע?

הנני מבקש/ת להצטרף לעמותת גרנית ו/או לסייע בפעולותיה, בדרכים הבאות:

חברות בעמותה: אני מעוניין/מעוניינת להצטרף כחבר/ה בעמותה ומביע/ה את הזדהותי עם מטרות העמותה. ידוע לי שההצטרפות מותנית בתשלום דמי חבר בסך 150 ש"ח לשנה.

תרומה: ברצוני להעביר לעמותה תרומה כספית כהבעת תמיכה וסיוע לפעילות העמותה.

התנדבות: סיוע בעבודות המשרד ובפעילות השוטפת, סיוע בפעילות שדולתית ופעילות להפצת שם העמותה, סיוע בעבודת כתיבה ותרגומים, גיוס תרומות ועוד.  

תרומות ודמי חבר נא לשלוח בהמחאה לפקודת עמותת גרנית 

 רח' קרן היסוד 9,  גבעת שמואל 54041 

ניתן לפנות בטלפון: 03-5320035

או במייל :tikvar@zahav.net.il

 תרומות ודמי חבר תומכים ומקדמים את מטרות העמותה.

© כל הזכויות שמורות. ג.ר.נ.י.ת, 2001

Granit is Rewarded for its Last Decade’s Toil:
Shohat Committee Pension Funds Rights to Divorcees

On March 2010, Shohat Committee concluded its discussions about the rights of spouses in the family pension plan, and submitted a governmental legislation proposal that will provide an answer to a problematic situation known too well to several divorcees who depend on the willingness of their ex-spouse pension owner [the register associate] to share the family pension with their spouses when they come to realize their rights.

The worth situation occurs when regardless of the willingness of the ex-spouse to share the pension as part of the divorce agreement, and even when the agreement was confirmed by the courts, the divorcee would find later, that in case of the associate’s demise, the agreement is null and void. The pension laws overcome confirmation by court, since according to pension rules, on the demise of the associate, a divorcee no longer counts as a survivor and looses her/his rights for her/his share. Therefore, a divorcee can loose her/his main retirement income source.

The majority victims of this rule are women, because during shared life, women usually accumulate less pension rights.

Granit Association, who initiated a previous law to share the pension simultaneously with the finalization of the divorce, and phrased it in cooperation with Na’amat organization and managed to pass it in preliminary call together with MPs Hayim Oron, Gideon Sa’ar & Menahem Ben-Sason.

Due to this legislative proposal, the State decided to appoint the Shohat committee. However, the proposal of the Shohat committee differs from the initial proposal of Granit Association.

The compromise reached by the Committee comprises three major achievements:

 1. The new funds will be designed on the principle that the division of the pension will be made on the day of the divorce finalization.
 2. In old and in-built budgetary pension, divorcees will not loose their share in the family pension upon the death of the previous spouse, [the associate] if he/she passed on when still actively employed.
 3. The previous spouse will be eligible for pension only if he/she lived with the associate for a period of 10 years minimum**.

In all the cases in which agreement was signed or a verdict of sharing pension rights was decreed, the law will be applied retroactively ***

 •  Everything above mentioned refers to both male and female.

** Only from the date the associate is suppose to reach retirement

*** This section does not fully compensate the spouse; it was reached as a compromise to prevent delaying the rights of several women whose forthcoming old age income is in serious danger to date.

 

Support Group and Social & Mental Strengthening
The group contains women of the entire age range, before, during and after divorce. The group attends to self awareness, dealing with undesired situations, (crisis within the family), elevation of self-esteem, woman as leader in all walks of life, giving, receiving, and the setting of personal boundaries.
The number of participants in a group is 6-12.
Group mentor: A professional Sociologist/psychologist with an additional MA in group leading.
To date, the GRANIT organization conducted approximately 40 groups in the Tel-Aviv, (Gush Dan) Ashdod, Jerusalem and Haifa districts. New support groups are regularly opening, including groups in new areas.
Participation in such group involves fees to cover only the costs only. To join a group you have to contact the organization center Tel: 972-3-5320035. Opening a new group depends on registrations.
Costs and payment procedures:
• Number of sessions – 10 [ten].
• Each session costs 80 Shekel. Payments are made in advance for all 10 sessions, in four installments.
• For registration call telephone 972-3-5320035.
• In case a group will not open, those who already registered will be reimbursed.
• SUPPORT GROOUP SESSIONS PROGRAM
Introduction, expectations’ verification, contract, divorce and change
Dealing with lost.
Self image and body image.
My power sources.
The woman psyche and social stereotypes.
Inter-personal communication [boundaries, needs and decision making].
Parenthood, duality and inter-personal relations.

The GRANIT Organization acts on behalf of women in Israel who are divorced or separated. The organization offers support to women at the time of a family crisis through support and empowerment groups, an attentive ear on an open telephone, providing general information and preliminary legal counseling free of charge, and referrals, when needed, to attorneys. The organization advances legislation on issues dealing with discrimination against divorced women.
The GRANIT Organization was founded at the beginning of 2000 by a group of women from various family backgrounds and professions, to contend with the problem of divorced women and separated women going through divorce and help them find solutions to ongoing crises.
DIVORCE AS A GROWING SOCIAL PHENOMENON
The accelerated social changes that characterize modern life at the beginning of the third millennium find expression, among other things, in a steep rise in the rate of divorce, and it is a serious social problem. It reaches an extent of around 10 percent of the adult female population in Israel. (More than 170,000 women). There are economic, psychological, and social ramifications to this problem, which are particularly hard for women. Women find it hard to obtain appropriate legal counseling, to realize rights in family property, to realize their rights in the family old age pension, and their personal, legal and economic status, which is inferior to the man's, and harms their right to determine their paths in life.
In the last decade the number of divorced couples has doubled. Out of every three couples who get married today, one couple will divorce.
Divorce is a crisis process tied to legal and personal questions of considerable weight and it harms the economic, social and emotional state
of every family member.
WHY WOMEN?
The crisis of women in divorce is particularly severe because:
 1. Their economic capability is low and many of them, mainly aging women or young women caring for small children, encounter an economic crisis.
 2. Their potential for rehabilitation is small, because most of them did not develop in the past or cannot develop in the present, economic independence, by dint of their traditional role as child raisers and family managers.
 3. Deep long range psychological damage on account of social stigmas.
 4. The unequal position in which they are held in the religious establishment according to which marriages and divorces are handled in Israel.
THE GOALS OF THE GRANIT ORGANIZATION
 1. To be a known, available, and unique address, and a source of support and assistance for women in divorce situations.
 2. To act to raise public consciousness in general and among women in particular about their legal, economic and social rights in Israel.
 3. To act to advance legislation for equal social and economic rights for women, in order to reduce the gaps between women and men in the area of marriage and divorce.
 4. To expand and assure freedom of choice for women in Israel regarding the family framework they desire.
 5. To strengthen the social status of divorced women.

1

עם פתיחת מושב החורף של הכנסת, התכנסה אתמול ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותו של ח"כ חיים כץ. הועדה דנה בהכנת הצעת החוק לחלוקת הפנסיה בין בני זוג
פרודים. על הפרק שלוש הצעות - האחת, ההצעה הממשלתית, שעברה בקריאה ראשונה.
השנייה - ההצעה של ח"כ חיים כץ ואחרים, שעברה בקריאה טרומית. השלישית - הצעה זהה של ח"כ זהבה גלאון ואחרים, שעברה אף היא בקריאה טרומית. חשוב לציין שההצעות עברו כבר במושב הכנסת הקודם. מטרת הישיבה לאחד בין שלושת הצעות החוק, לקראת קריאה שנייה ושלישית בכנסת.התרשמנו מנחישותו של יו"ר הועדה, ח"כ חיים כץ, להעביר את החוק עוד במושב הכנסת הנוכחי. זאת, לאחר סחבת של 13 שנה, מאז יזמה עמותת גרנית את הצעת החוק.
העיכובים הרבים בהצעה היו תוצאה קשיים שהערימו משרד האוצר ונציגי קרנות הפנסיה, כאשר המניע לכך הם אינטרסים כספיים, ללא רצון להבין את גזל הקניין המשותף של שני בני הזוג, שנצבר במשך שנות נישואין רבות, ושפוגע בעיקר בבנות זוג.נכחו בישיבה - זהבה גלאון, ח"כ מטעם מרצ, שפועלת למען קידום החוק במשך תקופה ארוכה; ושלושה חברים נוספים (מתוך עשרת חברי הועדה): ח"כ חיים כץ מהליכוד ביתנו, ח"כ מירב מיכאלי מהעבודה וח"כ יעקב מרגי מש"ס.
חברי הועדה הדגישו את שינוי העמדות במהלך השנים אחרונות, לגבי הפנסיה המשפחתית כקניין משותף. אי לכך, גם נציגות האוצר וקרנות הפנסיה צריכים לשנות ולהתאים את טיעוניהם לאור התפיסה החדשה.
ההישג העיקרי אליו חותרת הצעת החוק הוא המשכיות הסדר חלוקת הפנסיה בין בני זוג פרודים, גם לאחר מות העמית (שהפנסיה על שמו). המצב כיום - בני זוג שאינם עמיתים, נשארים ללא מקור פרנסה לעת זקנה.

קידום נושא הפנסיה יתחדש עם פתיחת מושב החורף של הכנסת

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ תנסח הצעת חוק, שתשלב
את הצעת החוק הממשלתית (שעברה קריאה ראשונה) ואת הצעת החוק הטרומית (ביוזמתה של עמותת גרנית). אנו מצפים שבמושב החורף תעבור ההצעה בקריאה שנייה ושלישית, ובזאת יבוא קץ להפליה (בד"כ נשים) בחלוקת זכויות הפנסיה המשפחתית.

 

התקדמות בחקיקת חוק הפנסיה

יום ‏19 יולי 2013‏ בשעה ‏05:51‏
זה עתה הודיעה לנו חברת הכנסת זהבה גלאון ,שמקדמת את החוק לחלוקת הפנסיה המשפחתית בין בני זוג פרודים, שמליאת הכנסת אשרה את החלת הצעת החוק שעברה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי ובקריאה טרומית כחוק פרטי. המשמעות היא התקדמות לקראת קריאה שנייה ושלישית לאחר שהחוק ינוסח סופית בוועדת הרווחה והעבודה בראשות חבר הכנסת חיים כץ. עבודת הניסוח צריכה לשלב ולעבד את שני נוסחי החוק להצעת חוק אחד. זה לא תהליך מהיר אבל זו התקדמות. צריך לקוות שהממשלה לא תיפול ושאחרי כל כך הרבה שנים החוק יעבור במושב הבא של הכנסת. לחוק חשיבות מעשית לגבי נשים פרודות רבות שזקנתן מועדת לעוני אם בן זוגן לשעבר עמית הפנסיה העיקרי יעבור מהעולם הזה אפילו אם בית המשפט פסק לזכותן את חלק הפנסיה היחסי שנצבר בימי הנישואין. אבל מעל החשיבות המעשית זוהי חקיקה שמעצימה את כלל הנשים במסגרת משפחתית שקיומן לעת זקנה אינו מאוים אם בן הזוג ,עמית הפנסיה העיקרי יעזוב גם ללא גירושין את הקן המשפחתי.

יולי 2013
שוב דחו את אישור החוק לחלוקת הפנסיה המשפחתית  בין בני זוג  גרושים/פרודים.
אנו הנשים עדיין בסכנת עוני לעת זקנתנו

 

מזה 13 שנה פועלת "עמותת גרנית " להעביר חוק לחלוקת הפנסיה בין בני זוג פרודים (גרושים ופרודים).
למרות פסיקות בית המשפט שהפנסיה מתחלקת בין שני בני הזוג בגירושין, היא נשללת מבן זוג גרוש/ה במות העמית בפנסיה! ועוברת "כזכייה בפייס" לרווחת
בן/בת זוג האחר (או ידוע/ה בציבור) גם אם חיו עימו/ה זמן קצר ביותר בהשוואה לבן/בת הזוג הראשון/ה .
הנפגעות העיקריות כיום הם דווקא נשים מכיוון שצבירת הפנסיה שלהן נמוכה משל בן הזוג האחר  או שהן חסרות פנסיה בכלל.
אם אין אלמן/ה או ידוע(ה) בציבור אז כל מה שנצבר עובר לטובת  קרן הפנסיה! וזוהי הסיבה העיקרית שהצעת החוק  מתעכבת שנים כה רבות.
כמו כן ההליכים התעכבו בגלל חילופי ממשלות והיה צריך לחדש את הליכי החקיקה בכל ממשלה חדשה. עיכוב נוסף ויזום היה בהעברת הנושא לוועדה ממשלתית ( שיטה מוכרת
לדחיית הצעות חוק) בראשות השופט  שוחט שנמשכה  3 שנים.
עד כה הצלחנו להעביר את החוק בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי, ובקריאה טרומית כהצעה מקבילה שיזמה "עמותת גרנית " בתמיכתה של זהבה גלאון ממפלגת מרץ.
אתמול, מליאת הכנסת הייתה אמורה  לאשר החלת רצף של החוק הממשלתי, אבל לדאבוננו  הוסרה מסדר היום (זו הפעם השנייה במושב הכנסת הזה).
כך נמשכת החקיקה 13שנה... ובינתיים עוד בני זוג עמיתי פנסיה נפטרים ונשים מבוגרות נשארות ללא אמצעי קיום בכבוד.

עד מתי נחשוש אנו הנשים הנשואות ,הגרושות והפרודות להישאר מבוגרות  כצמח ללא מים.
אנו פונים להנהלת הקואליציה בראשות חבר הכנסת יריב לוין להעלות מיד את החלת רצף החוק במליאה כדי להעבירה בקריאה שנייה ושלישית עוד טרם צאתה לפגרת הקיץ.

א. הצעת החוק שיזמנו לחלוקת חיסכון הפנסיה
המשפחתית בין בני זוג מתגרשים עברה בכנסת
היוצאת בקריאה ראשונה.

היא מופיעה ברשומות כ"הצעת חוק ממשלתית לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין   בני זוג, מס' 635, התשע"ב- 2011 ":

עד כה כבר התקיימו בכנסת שני דיונים על הצעת החוק הממשלתית בוועדת עבודה, רווחה ובריאות להכנתה לקריאה שניה ושלישית !
הישיבות הופסקו עקב פיזור הכנסת ה-18 והבחירות הצפויות.
אנו מצפים לאישורה המהיר בכנסת הבאה עם הקמת הממשלה החדשה ועם הקמת הוועדה שתדון בהכנתה של הצעת החוק לקריאות הבאות.
אנו מצפים לאישורה המהיר בכנסת הבאה לאחר הבחירות !!!
הצעת החוק החשובה באה לתקן עוול גדול קיים, לפיו:
למרות שבית המשפט פסק בגירושין שהפנסיה מתחלקת בין בני הזוג, היא נישללת מבני הזוג הגרושים במות העמית בפנסיה!!!
הפנסיה הנישללת מן הגרושה במות הגרוש עוברת כזכייה בפייס לרווחת האישה האחרת הידועה בציבור גם אם חיתה עימו זמן קצר ביותר, או לרווחת קרן הפנסיה !!!
הנפגעות העיקריות כיום הן דווקא נשים מהסיבות הבאות:
צבירת הפנסיה שלהן נמוכה משל בני זוגן!!
או שהן חסרות פנסיה בכלל!!
ב. לדאבוננו, בהצעת החוק הוכנס עוול גדול בחוסר
תום לב, השולל את הפנסיה המוקדמת מבת/ן הזוג
לשעבר של בעל הפנסיה המוקדמת!!! הצעה זו
מנוגדת לפסיקות בתי המשפט מזה שנים לפיו בני
זוג מתחלקים גם בפנסיה המוקדמת מרגע
קבלתה!!!

2. מצ"ב "נייר העמדה של עמותת גרנית" לעניין "הצעת החוק הממשלתית
לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג, מס' 635, התשע"ב - 2011"

אותו הגשנו  בכנסת ה-18 לידי יו"ר ועדת עבודה, רווחה ובריאות
ח"כ מר חיים כץ ולכל אחד מהח"כים חברי הועדה הזו:
25.7.2012

נייר עמדה של עמותת גרנית לעניין הצעת החוק הממשלתית לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג מתגרשים
מס' 635, התשע"ב- 2011
הצעת החוק מציעה לתקן עוולה אחת אולם יוצרת עוולה אחרת !!!
א. רקע:

הוועדה הממשלתית בראשות  כב' השופט שאול שוחט הוקמה בכדי להציע חוק שיתקן
את  העוול הקיים כיום לגבי חלוקת חיסכון הפנסיה בין בני זוג מתגרשים/פרודים. נכון
להיום פוסקים בתי המשפט כי כל אחד מבני הזוג המתגרש יקבל את חלקו היחסי
בפנסיה שנחסכה על שם העמית, בהתאם  לשנות החיים המשותפים, החל מיום
מימושה. אולם בגין תקנוני קרנות הפנסיה- מאבד אותה בן הזוג הגרוש/הפרוד
במותו של העמית!
הצעת חוק זו  עברה בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי ונמצאת כיום על שולחן וועדת
עבודה, רווחה ובריאות בראשות ח"כ חיים כץ- להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

ב. ההישג של הצעת החוק שיזמנו:

היא מתבססת על שלושה עקרונות שהפסיקה המשפטית אימצה זה מכבר בניגוד
לתקנוני קרנות הפנסיה:
1. הפנסיה היא קניין משפחתי.
2. הפנסיה תחולק מיום מימושה - בין שני בני הזוג הגרושים.
3. מותו של בן הזוג  שעל שמו נחסכה הפנסיה-העמית בקרן - אינו שולל את זכויות
הפנסיה של בן זוגו לשעבר.

ג. הכשל המרכזי בהצעת החוק שהוכנסה בה שלילת הפנסיה המוקדמת מבני זוג
גרושים והינו עוול מהטעמים הבאים:

1. בהצעת חוק זו העמית הפורש לפנסיה מוקדמת יהיה הנהנה היחיד ממנה בעוד
בן זוגו לשעבר ייאלץ להמתין לחלקו עד הגיעו לגיל פרישה חובה (גיל 67 וצפוי להיות
70!!!) - ראו סימוכין בנספח א', סעיף א'.
2. הצעת חוק זו הינה העדפת בן זוג אחד על פני השני!!!
3. הצעת חוק זו מנציחה את העדפת האישה האחרת על פני  הגרושה/הפרודה
בקבלת "קצבת שאירים" בפנסיה המוקדמת שנצברה רובה ו/כולה עם הגרושה/
/הפרודה!!! – ראו סימוכין בנספח א', סעיף ב'.
4. בהצעת חוק זו פרישה מוקדמת בגין מצב בריאות של העמית בקרן שוללת את
הפנסיה מבני הזוג!!! - ראו סימוכין בנספח א', סעיף ג'.

ד. הצעת חוק זו לעניין פנסיה מוקדמת לא עולה בקנה אחד עם התחיקה הקיימת:

1. "חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995" בסעיף  345 ב'- ראו נספח
ב', סעיף א'.
2. "חוק ההתייעלות הכלכלית 2009-2010", סידרת תיקוניו, "חוק שירות המדינה
(גמלאות) 1970 - הם חלים על  פנסיה מוקדמת כי היא פנסיה !!!

ה. הצעת חוק זו לעניין פנסיה מוקדמת לא עולה בקנה אחד  עם תקנון כל 'קרנות
הפנסיה הוותיקות שבהסדר'- ראו נספח ב', סעיף 2.

ו. הצעת חוק זו בעניין פנסיה מוקדמת נוגדת את הפסיקות הרבות של הרשות
השופטת בכל הערכאות של בתי המשפט שבהן נקבע כי הפנסיה המוקדמת היא
פנסיה לכל דבר- ראו נספח ב', סעיפים 3.1 - 3.2:

1.הצעת החוק מנמקת את מניעת הפנסיה המוקדמת מבן הזוג בטיעון כאילו זו  אינה
פנסיה אלא "שכר עבודה"- אולם נימוק זה נידחה בפסיקות  של  בתי המשפט
ושל בית דין אזורי לעבודה כאחד !!!
לאחרונה נידונה סוגיה זו בבית הדין האזורי לעבודה בת"א אצל כב' השופטת נטע
רות, ניתן פס"ד אשר פסל חד-משמעית הטיעון של שר האוצר מר יובל שטייניץ כאילו
פנסיה מוקדמת היא "שכר" ולא פנסיה, מאחר שהיא כן פנסיה ואף נתבטלו יחסי
עובד מעביד- ראו בנספח ב', סעיף 3.1.

2.יתר על כן הנורמה המשפטית הנהוגה כיום בכל הערכאות- בבתי משפט
למשפחה, בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון - רואה  בפנסיה
המוקדמת רכוש משפחתי בר חלוקה בגירושין ממועד מימושו  ורואה עין בעין עם
ביה"ד לעבודה כי פנסיה מוקדמת היא פנסיה ולא "שכר" ו/"תחליף שכר" ו/"קצבת
נכות" !!! - ראו בנספח ב', סעיף ב', סעיפים 3.1 – 3.2 .

ז. להלן התייחסותנו הערכית ל"פנסיה המוקדמת" בהצעת החוק:

1. ההסדר המוצע מחליש את אחד המיגזרים הכי חלשים ממילא בחברה - גרושות/
/פרודות בגילאיי 40-70.

2. הצעת החוק המדירה את בן הזוג של העמית מפנסיה מוקדמת היא עיוות העקרון
של איזון המשאבים בגירושין  הרואה בפנסיה- מכל סוג שהוא- קניין השייך לשני בני
הזוג המתגרשים ורכוש  משפחתי  משותף, לחלוקה ממועד מימושו. לעניין זה ממש
ראה את אמירתו המוסרית הברורה של פרופ' אריאל רוזן-צבי ז"ל, שהיה דיקן
הפקולטה למשפטים באונ' ת"א, בספרו "יחסי ממון בין בני  זוג", שספריו ומחקריו
משמשים בסיס לפסקי דין מגוונים- ראו נספח ב', סעיף 4 !!!

3. הצעה זו המדירה את בני הזוג הגרושים/הפרודים מחלקם בפנסיה - ממועד
מימושה ולמשך שנים רבות עד מועד פרישה חובה פורמלי - פוגעת בעיקר
באלפי נשים מבוגרות של פורשי צה"ל, משרד הביטחון, משטרה, גמלאי
רפא"ל  סמך, תעשיה אווירית,  ובעוד רבות אחרות !!!

לסיכום:

א. הצעת החוק המדירה אלפי נשים מבוגרות מרכושן
המשפחתי בפנסיה המוקדמת תיצור מעמד של אלפי נשים
עניות חדשות - מרגע גירושיהן.
ב. אין מתקנים עוול אחד ובה בעת גורמים לעוול חדש
בלתי נסבל.
ג. אנו מבקשים להסיר עוולה זו מהצעת החוק המתייחסת
לפנסיות המוקדמות ולקיצבת שאירים בגינה.

==========================================================================

להלן הנספחים שצרפנו לנייר עמדה זה שהגשנו:

נספח א': סימוכין בהצעת החוק לשלילת פנסיה מוקדמת בגירושין מבני הזוג הגרושים/הפרודים:
א. העמית הפורש לפנסיה מוקדמת יהיה הנהנה היחיד ממנה- עד הגיעו
לגיל פרישה חובה פורמאלי:              ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ה' בעמוד 213 ב'דברי ההסבר':
"בנוסף, כאמור בדברי ההסבר לסעיף 14 להצעת החוק- במקרה של יציאה
לקיצבה...או בחירה בזכויות לקיצבה לפי סעיף 17א' לחוק הגימלאות, הרי
שעד למועד שבו יגיע עובד המדינה לגיל פרישה חובה- תשולם קצבת
הפרישה (בשל פרישה מוקדמת) לזכאי לה בלבד, ואולם לאחר הגיעו לגיל
פרישה חובה- היא תיחשב כקצבת פרישה, ותחלוק בהתאם לכללים
הרגילים".                ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד' בעמוד 191- ב'דברי הסבר'- סעיף
ב':
"... יש לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כתחליף שכר לעובד ולא קצבת
פרישה. לכן מוצע לקבוע לגבי שתי החלופות  האמורות של הסדרי פרישה
מוקדמת, אשר ממומנות כאמור על ידי המעביד, כי חלוקת קצבת הפרישה
לפי פסק הדין תחול רק כשהעמית יגיע לגיל זכאות לקבלת קצבה".
ב. הצעת החוק מנציחה את העדפת האישה האחרת כ'שאירים' בקבלת
'קיצבת שאירים' בגין הפנסיה המוקדמת שניצברה ברובה ו/כולה עם
הגרושה/הפרודה:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד': הוראות לעניין החלוקה של חיסכון
פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בעמוד 199:
"החודש הקובע"-
(1) "לגבי קרן ותיקה- החודש בו היה העמית מגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת
פרישה אילולא נפטר".
(2) "לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית- החודש שבו היה העובד
מגיע לגיל פרישה חובה אילולא נפטר".

ראה סימוכין בהצעת החוק בעמוד 199- ב"דברי ההסבר":
"על רקע זאת,  מוצע הסדר מורכב ולפיו עד למועד שבו היה מגיע עמית או
עובד לגיל הפרישה תינתן קצבת שאירים לשאיריו של העמית או העובד (ובכלל
זה: בן זוג נוכחי אם קיים), כפי שהדבר נהוג כיום".

ג. הצעת החוק השוללת את הפנסיה מבני הזוג הגרושים בפרישת עמית לפנסיה
מוקדמת בגין בריאות- היא בניגוד מוחלט  לפסיקות בתי המשפט בגירושין
בערכאות השונות, כי אין לראות בה קיצבת נכות אלא קניין משותף לחלוקה:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד', עמ' 191:
" (2) במקרה של פרישה מעבודה בפנסיה של צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה
תקציבית- בשל מצב בריאותי לקוי: לא יועבר לבן הזוג לשעבר של חוסך שהוא
גמלאי סכום כאמור בסעיף (א)(1) אלא מתוך הקצבה המלאה המגיעה". "
(א)...בעד החודש... שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישה חובה".

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד' בעמוד 191- ב'דברי הסבר'- סעיף ב':
"בדומה לאמור לעניין תשלומי קצבת נכות, יש לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כתחליף
שכר לעובד..."

נספח ב': הצעת החוק שוללת את הפנסיה המוקדמת מבני הזוג בטיעון שהיא כביכול "תחליף שכר", אולם טיעון זה מנוגד לחלוטין לאמירה של התחיקה, השפיטה והאקדמיה בעניין פנסיה מוקדמת, שכולן רואות בפנסיה מוקדמת פנסיה לכל דבר ועניין ובוודאי שלא "תחליף שכר":
1.ראו בתחיקה:
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ח- 1995, סעיף 345 ב'.
חוק שירות המדינה (גמלאות)- 1970.
חוק ההתייעלות הכלכלית 2009-2010, וסידרת תיקוניו.
2. ראו בתקנוניי כל "קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר" - ראו שם ב'פנסיית
זקנה' סעיפים 4, 6.          3. ראו בפסקי דין של הרשות השופטת בכל הערכאות, דוגמאות:              3.1. פס"ד בית דין אזורי לעבודה תל אביב, כב' השופטת נטע רות, ס"ק
104/10, ס"ק 105/10:
ארגון סגל המחקר נגד משרד האוצר - הממונה על הגמלאות, מיום
29.3.2012 .
3.2.הנורמה המשפטית בכל הערכאות של בתי המשפט פוסקת כי פנסיה
מוקדמת היא רכוש משותף לחלוקה בין בני זוג מתגרשים המתחלק
מרגע מימושו, דוגמאות:

פס"ד ביהמ"ש העליון, בע"מ 1018/04, כב' השופטת איילה פרוקצ'יה, 18.5.05
פס"ד ביהמ"ש המחוזי  באר שבע , בעמ"ש 142/02, כב' השופט גלעד גלעדי, 10.11.03 .
פס"ד בימ"ש משפ', תמ"ש קריות 16600/02, כב' השופט ניצן סילמן, 1.2.11.
פס"ד בימ"ש משפ', תמ"ש 14929/96, כב' השופט יהושע גייפמן.
פס"ד ביהמ"ש המחוזי תל אביב, ע"מ 1122/99, סגן נשיא כב' השופט חיים פורת 26.3.00 .
פס"ד בימ"ש משפ' כפר סבא, תמ"ש  29570-29572/03, כב' השופט צבי ויצמן, 21.5.06 .
פס"ד בימ"ש משפ' תל אביב, תמ"ש 413461/96, כב' השופטת ורדה פלאוט, 16.9.07 .
פס"ד ביהמ"ש המחוזי תל אביב, ע"מ 1250/07, סגנית הנשיאה כב' השופטת אסתר קובו, 6.10.09 .
פס"ד תמ"ש (ת"א) 99783/99 , כב' השופט שאול שוחט , 25.11.04 .
4.  ראו באקדמיה בדיני משפחה - פרופ' אריאל רוזן-צבי (ז"ל), "יחסי ממון בין
בני זוג", הוצאת רמות - הוצאת אוניברסיטת תל אביב: לשעבר דיקן הפקולטה
למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

"קו פתוח" למידע לגבי זכויות נשים  במערכת המשפחתית באמצעות  טלפון -  053-2460866

הנשים הפונות מוזמנות ל"קו פתוח" ואוזן קשבת במשרד העמותה, לצורך ליבון זכויותיהן, הצרכים שלהן, החששות שלהן, מצבן הכלכלי ויכולת השיקום הכלכלי שלהן.

הפונות מקבלות מידע על האפשרויות השונות לטיפול בבעיותיהן לפי טיב המקרה ומצבן הכלכלי, ומופנות לאנשי מקצוע (מגשרים, עו"ד, קבוצות תמיכה).

הייעוץ הראשוני אצל עו"ד לחברות העמותה נעשה ללא תשלום.

המשך הייצוג המשפטי משתנה לפי סוג המקרה, ועלותו נמוכה מהתעריפים הקיימים בשוק החופשי.

עורכי הדין והמגשרים שלנו פרושים בכמה אזורים בארץ.

יש גם בשורות טובות!

עם פתיחת מושב החורף של הכנסת, התכנסה אתמול ישיבת
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותו של ח"כ חיים כץ.
הועדה דנה בהכנת הצעת החוק לחלוקת הפנסיה בין בני זוג
פרודים. על הפרק שלוש הצעות - האחת, ההצעה הממשלתית,
שעברה בקריאה ראשונה. השנייה - ההצעה של ח"כ חיים כץ ואחרים, שעברה בקריאה טרומית. השלישית - הצעה זהה של ח"כ זהבה גלאון ואחרים, שעברה אף היא בקריאה טרומית. חשוב לציין שההצעות עברו כבר במושב הכנסת הקודם. מטרת הישיבה לאחד בין שלושת הצעות החוק, לקראת קריאה שנייה ושלישית בכנסת.

התרשמנו מנחישותו של יו"ר הועדה, ח"כ חיים כץ, להעביר את החוק עוד במושב הכנסת הנוכחי. זאת, לאחר סחבת של 13 שנה, מאז יזמה עמותת גרנית את הצעת החוק.
העיכובים הרבים בהצעה היו תוצאה קשיים שהערימו משרד האוצר ונציגי קרנות הפנסיה, כאשר המניע לכך הם אינטרסים כספיים, ללא רצון להבין את גזל הקניין המשותף של שני בני הזוג, שנצבר במשך שנות נישואין רבות, ושפוגע בעיקר בבנות זוג.

נכחו בישיבה - זהבה גלאון, ח"כ מטעם מרצ, שפועלת למען קידום החוק במשך תקופה ארוכה; ושלושה חברים נוספים (מתוך עשרת חברי הועדה): ח"כ חיים כץ מהליכוד ביתנו, ח"כ מירב מיכאלי מהעבודה וח"כ יעקב מרגי מש"ס.
חברי הועדה הדגישו את שינוי העמדות במהלך השנים אחרונות, לגבי הפנסיה המשפחתית כקניין משותף. אי לכך, גם נציגות האוצר וקרנות הפנסיה צריכים לשנות ולהתאים את טיעוניהם לאור התפיסה החדשה.

ההישג העיקרי אליו חותרת הצעת החוק הוא המשכיות הסדר חלוקת הפנסיה בין בני זוג פרודים, גם לאחר מות העמית (שהפנסיה על שמו). המצב כיום - בני זוג שאינם עמיתים, נשארים ללא מקור פרנסה לעת זקנה.

אוגוסט 2013

קידום נושא הפנסיה יתחדש עם פתיחת מושב החורף של

הכנסת.

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ תנסח הצעת חוק, שתשלב
את הצעת החוק הממשלתית (שעברה קריאה ראשונה) ואת הצעת החוק הטרומית (ביוזמתה של עמותת גרנית). אנו מצפים שבמושב החורף תעבור ההצעה בקריאה שנייה ושלישית, ובזאת יבוא קץ להפליה (בד"כ נשים) בחלוקת זכויות הפנסיה המשפחתית.

יולי 2013

יש גם חדשות טובות- התקדמות בחקיקת חוק הפנסיה
יום ‏19 יולי 2013‏ בשעה ‏05:51‏
זה עתה הודיעה לנו חברת הכנסת זהבה גלאון ,שמקדמת את החוק לחלוקת הפנסיה המשפחתית בין בני זוג פרודים, שמליאת הכנסת אשרה את החלת הצעת החוק שעברה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי ובקריאה טרומית כחוק פרטי. המשמעות היא התקדמות לקראת קריאה שנייה ושלישית לאחר שהחוק ינוסח סופית בוועדת הרווחה והעבודה בראשות חבר הכנסת חיים כץ. עבודת הניסוח צריכה לשלב ולעבד את שני נוסחי החוק להצעת חוק אחד. זה לא תהליך מהיר אבל זו התקדמות. צריך לקוות שהממשלה לא תיפול ושאחרי כל כך הרבה שנים החוק יעבור במושב הבא של הכנסת. לחוק חשיבות מעשית לגבי נשים פרודות רבות שזקנתן מועדת לעוני אם בן זוגן לשעבר עמית הפנסיה העיקרי יעבור מהעולם הזה אפילו אם בית המשפט פסק לזכותן את חלק הפנסיה היחסי שנצבר בימי הנישואין. אבל מעל החשיבות המעשית זוהי חקיקה שמעצימה את כלל הנשים במסגרת משפחתית שקיומן לעת זקנה אינו מאוים אם בן הזוג ,עמית הפנסיה העיקרי יעזוב גם ללא גירושין את הקן המשפחתי.

יולי 2013

שוב דחו את אישור החוק לחלוקת הפנסיה המשפחתית בין בני זוג גרושים/פרודים.

אנו הנשים עדיין בסכנת עוני לעת זקנתנו

מזה 13 שנה פועלת "עמותת גרנית " להעביר חוק לחלוקת הפנסיה בין בני זוג פרודים (גרושים ופרודים).
למרות פסיקות בית המשפט שהפנסיה מתחלקת בין שני בני הזוג בגירושין, היא נשללת מבן זוג גרוש/ה במות העמית בפנסיה! ועוברת "כזכייה בפייס" לרווחת
בן/בת זוג האחר (או ידוע/ה בציבור) גם אם חיו עימו/ה זמן קצר ביותר בהשוואה לבן/בת הזוג הראשון/ה .
הנפגעות העיקריות כיום הם דווקא נשים מכיוון שצבירת הפנסיה שלהן נמוכה משל בן הזוג האחר או שהן חסרות פנסיה בכלל.
אם אין אלמן/ה או ידוע(ה) בציבור אז כל מה שנצבר עובר לטובת קרן הפנסיה! וזוהי הסיבה העיקרית שהצעת החוק מתעכבת שנים כה רבות.
כמו כן ההליכים התעכבו בגלל חילופי ממשלות והיה צריך לחדש את הליכי החקיקה בכל ממשלה חדשה. עיכוב נוסף ויזום היה בהעברת הנושא לוועדה ממשלתית ( שיטה מוכרת
לדחיית הצעות חוק) בראשות השופט שוחט שנמשכה 3 שנים.
עד כה הצלחנו להעביר את החוק בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי, ובקריאה טרומית כהצעה מקבילה שיזמה "עמותת גרנית " בתמיכתה של זהבה גלאון ממפלגת מרץ.
אתמול, מליאת הכנסת הייתה אמורה לאשר החלת רצף של החוק הממשלתי, אבל לדאבוננו הוסרה מסדר היום (זו הפעם השנייה במושב הכנסת הזה).
כך נמשכת החקיקה 13שנה... ובינתיים עוד בני זוג עמיתי פנסיה נפטרים ונשים מבוגרות נשארות ללא אמצעי קיום בכבוד.

עד מתי נחשוש אנו הנשים הנשואות ,הגרושות והפרודות להישאר מבוגרות כצמח ללא מים.
אנו פונים להנהלת הקואליציה בראשות חבר הכנסת יריב לוין להעלות מיד את החלת רצף החוק במליאה כדי להעבירה בקריאה שנייה ושלישית עוד טרם צאתה לפגרת הקיץ.
א. הצעת החוק שיזמנו לחלוקת חיסכון הפנסיה
המשפחתית בין בני זוג מתגרשים עברה בכנסת
היוצאת בקריאה ראשונה.

היא מופיעה ברשומות כ"הצעת חוק ממשלתית לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג, מס' 635, התשע"ב- 2011 ":

עד כה כבר התקיימו בכנסת שני דיונים על הצעת החוק הממשלתית בוועדת עבודה, רווחה ובריאות להכנתה לקריאה שניה ושלישית !
הישיבות הופסקו עקב פיזור הכנסת ה-18 והבחירות הצפויות.
אנו מצפים לאישורה המהיר בכנסת הבאה עם הקמת הממשלה החדשה ועם הקמת הוועדה שתדון בהכנתה של הצעת החוק לקריאות הבאות.
אנו מצפים לאישורה המהיר בכנסת הבאה לאחר הבחירות !!!
הצעת החוק החשובה באה לתקן עוול גדול קיים, לפיו:
למרות שבית המשפט פסק בגירושין שהפנסיה מתחלקת בין בני הזוג, היא נישללת מבני הזוג הגרושים במות העמית בפנסיה!!!
הפנסיה הנישללת מן הגרושה במות הגרוש עוברת כזכייה בפייס לרווחת האישה האחרת הידועה בציבור גם אם חיתה עימו זמן קצר ביותר, או לרווחת קרן הפנסיה !!!
הנפגעות העיקריות כיום הן דווקא נשים מהסיבות הבאות:
צבירת הפנסיה שלהן נמוכה משל בני זוגן!!
או שהן חסרות פנסיה בכלל!!
ב. לדאבוננו, בהצעת החוק הוכנס עוול גדול בחוסר
תום לב, השולל את הפנסיה המוקדמת מבת/ן הזוג
לשעבר של בעל הפנסיה המוקדמת!!! הצעה זו
מנוגדת לפסיקות בתי המשפט מזה שנים לפיו בני
זוג מתחלקים גם בפנסיה המוקדמת מרגע
קבלתה!!!
2. מצ"ב "נייר העמדה של עמותת גרנית" לעניין "הצעת החוק הממשלתית
לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג, מס' 635, התשע"ב - 2011"

אותו הגשנו בכנסת ה-18 לידי יו"ר ועדת עבודה, רווחה ובריאות

ח"כ מר חיים כץ ולכל אחד מהח"כים חברי הועדה הזו:
25.7.2012

נייר עמדה של עמותת גרנית לעניין הצעת החוק הממשלתית לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג מתגרשים
מס' 635, התשע"ב- 2011

הצעת החוק מציעה לתקן עוולה אחת אולם יוצרת עוולה אחרת !!!
א. רקע:

הוועדה הממשלתית בראשות כב' השופט שאול שוחט הוקמה בכדי להציע חוק שיתקן
את העוול הקיים כיום לגבי חלוקת חיסכון הפנסיה בין בני זוג מתגרשים/פרודים. נכון
להיום פוסקים בתי המשפט כי כל אחד מבני הזוג המתגרש יקבל את חלקו היחסי
בפנסיה שנחסכה על שם העמית, בהתאם לשנות החיים המשותפים, החל מיום
מימושה. אולם בגין תקנוני קרנות הפנסיה- מאבד אותה בן הזוג הגרוש/הפרוד
במותו של העמית!
הצעת חוק זו עברה בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי ונמצאת כיום על שולחן וועדת
עבודה, רווחה ובריאות בראשות ח"כ חיים כץ- להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

ב. ההישג של הצעת החוק שיזמנו:

היא מתבססת על שלושה עקרונות שהפסיקה המשפטית אימצה זה מכבר בניגוד
לתקנוני קרנות הפנסיה:
1. הפנסיה היא קניין משפחתי.
2. הפנסיה תחולק מיום מימושה - בין שני בני הזוג הגרושים.
3. מותו של בן הזוג שעל שמו נחסכה הפנסיה-העמית בקרן - אינו שולל את זכויות
הפנסיה של בן זוגו לשעבר.

ג. הכשל המרכזי בהצעת החוק שהוכנסה בה שלילת הפנסיה המוקדמת מבני זוג
גרושים והינו עוול מהטעמים הבאים:

1. בהצעת חוק זו העמית הפורש לפנסיה מוקדמת יהיה הנהנה היחיד ממנה בעוד
בן זוגו לשעבר ייאלץ להמתין לחלקו עד הגיעו לגיל פרישה חובה (גיל 67 וצפוי להיות
70!!!) - ראו סימוכין בנספח א', סעיף א'.
2. הצעת חוק זו הינה העדפת בן זוג אחד על פני השני!!!
3. הצעת חוק זו מנציחה את העדפת האישה האחרת על פני הגרושה/הפרודה
בקבלת "קצבת שאירים" בפנסיה המוקדמת שנצברה רובה ו/כולה עם הגרושה/
/הפרודה!!! – ראו סימוכין בנספח א', סעיף ב'.
4. בהצעת חוק זו פרישה מוקדמת בגין מצב בריאות של העמית בקרן שוללת את
הפנסיה מבני הזוג!!! - ראו סימוכין בנספח א', סעיף ג'.

ד. הצעת חוק זו לעניין פנסיה מוקדמת לא עולה בקנה אחד עם התחיקה הקיימת:

1. "חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995" בסעיף 345 ב'- ראו נספח
ב', סעיף א'.
2. "חוק ההתייעלות הכלכלית 2009-2010", סידרת תיקוניו, "חוק שירות המדינה
(גמלאות) 1970 - הם חלים על פנסיה מוקדמת כי היא פנסיה !!!

ה. הצעת חוק זו לעניין פנסיה מוקדמת לא עולה בקנה אחד עם תקנון כל 'קרנות  הפנסיה הוותיקות שבהסדר'- ראו נספח ב', סעיף 2.

ו. הצעת חוק זו בעניין פנסיה מוקדמת נוגדת את הפסיקות הרבות של הרשות השופטת בכל הערכאות של בתי המשפט שבהן נקבע כי הפנסיה המוקדמת היא  פנסיה לכל דבר- ראו נספח ב', סעיפים 3.1 - 3.2:

1.הצעת החוק מנמקת את מניעת הפנסיה המוקדמת מבן הזוג בטיעון כאילו זו אינה פנסיה אלא "שכר עבודה"- אולם נימוק זה נידחה בפסיקות של בתי המשפט ושל בית דין אזורי לעבודה כאחד !!!
לאחרונה נידונה סוגיה זו בבית הדין האזורי לעבודה בת"א אצל כב' השופטת נטע רות, ניתן פס"ד אשר פסל חד-משמעית הטיעון של שר האוצר מר יובל שטייניץ כאילו פנסיה מוקדמת היא "שכר" ולא פנסיה, מאחר שהיא כן פנסיה ואף נתבטלו יחסי עובד מעביד- ראו בנספח ב', סעיף 3.1.

2.יתר על כן הנורמה המשפטית הנהוגה כיום בכל הערכאות- בבתי משפט
למשפחה, בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון - רואה בפנסיה
המוקדמת רכוש משפחתי בר חלוקה בגירושין ממועד מימושו ורואה עין בעין עם
ביה"ד לעבודה כי פנסיה מוקדמת היא פנסיה ולא "שכר" ו/"תחליף שכר" ו/"קצבת
נכות" !!! - ראו בנספח ב', סעיף ב', סעיפים 3.1 – 3.2 .

ז. להלן התייחסותנו הערכית ל"פנסיה המוקדמת" בהצעת החוק:

1. ההסדר המוצע מחליש את אחד המיגזרים הכי חלשים ממילא בחברה - גרושות/
/פרודות בגילאיי 40-70.

2. הצעת החוק המדירה את בן הזוג של העמית מפנסיה מוקדמת היא עיוות העקרון
של איזון המשאבים בגירושין הרואה בפנסיה- מכל סוג שהוא- קניין השייך לשני בני
הזוג המתגרשים ורכוש משפחתי משותף, לחלוקה ממועד מימושו. לעניין זה ממש
ראה את אמירתו המוסרית הברורה של פרופ' אריאל רוזן-צבי ז"ל, שהיה דיקן
הפקולטה למשפטים באונ' ת"א, בספרו "יחסי ממון בין בני זוג", שספריו ומחקריו
משמשים בסיס לפסקי דין מגוונים- ראו נספח ב', סעיף 4 !!!

3. הצעה זו המדירה את בני הזוג הגרושים/הפרודים מחלקם בפנסיה - ממועד
מימושה ולמשך שנים רבות עד מועד פרישה חובה פורמלי - פוגעת בעיקר
באלפי נשים מבוגרות של פורשי צה"ל, משרד הביטחון, משטרה, גמלאי
רפא"ל סמך, תעשיה אווירית, ובעוד רבות אחרות !!!

לסיכום:

א. הצעת החוק המדירה אלפי נשים מבוגרות מרכושן
המשפחתי בפנסיה המוקדמת תיצור מעמד של אלפי נשים
עניות חדשות - מרגע גירושיהן.
ב. אין מתקנים עוול אחד ובה בעת גורמים לעוול חדש
בלתי נסבל.
ג. אנו מבקשים להסיר עוולה זו מהצעת החוק המתייחסת
לפנסיות המוקדמות ולקיצבת שאירים בגינה.

==========================================================================

להלן הנספחים שצרפנו לנייר עמדה זה שהגשנו:
נספח א': סימוכין בהצעת החוק לשלילת פנסיה מוקדמת בגירושין מבני הזוג הגרושים/הפרודים:
א. העמית הפורש לפנסיה מוקדמת יהיה הנהנה היחיד ממנה- עד הגיעו
לגיל פרישה חובה פורמאלי:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ה' בעמוד 213 ב'דברי ההסבר':
"בנוסף, כאמור בדברי ההסבר לסעיף 14 להצעת החוק- במקרה של יציאה
לקיצבה...או בחירה בזכויות לקיצבה לפי סעיף 17א' לחוק הגימלאות, הרי
שעד למועד שבו יגיע עובד המדינה לגיל פרישה חובה- תשולם קצבת
הפרישה (בשל פרישה מוקדמת) לזכאי לה בלבד, ואולם לאחר הגיעו לגיל
פרישה חובה- היא תיחשב כקצבת פרישה, ותחלוק בהתאם לכללים
הרגילים".

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד' בעמוד 191- ב'דברי הסבר'- סעיף
ב':
"... יש לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כתחליף שכר לעובד ולא קצבת
פרישה. לכן מוצע לקבוע לגבי שתי החלופות האמורות של הסדרי פרישה
מוקדמת, אשר ממומנות כאמור על ידי המעביד, כי חלוקת קצבת הפרישה
לפי פסק הדין תחול רק כשהעמית יגיע לגיל זכאות לקבלת קצבה".

ב. הצעת החוק מנציחה את העדפת האישה האחרת כ'שאירים' בקבלת
'קיצבת שאירים' בגין הפנסיה המוקדמת שניצברה ברובה ו/כולה עם
הגרושה/הפרודה:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד': הוראות לעניין החלוקה של חיסכון
פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בעמוד 199:
"החודש הקובע"-
(1) "לגבי קרן ותיקה- החודש בו היה העמית מגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת
פרישה אילולא נפטר".
(2) "לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית- החודש שבו היה העובד
מגיע לגיל פרישה חובה אילולא נפטר".

ראה סימוכין בהצעת החוק בעמוד 199- ב"דברי ההסבר":
"על רקע זאת, מוצע הסדר מורכב ולפיו עד למועד שבו היה מגיע עמית או
עובד לגיל הפרישה תינתן קצבת שאירים לשאיריו של העמית או העובד (ובכלל
זה: בן זוג נוכחי אם קיים), כפי שהדבר נהוג כיום".

ג. הצעת החוק השוללת את הפנסיה מבני הזוג הגרושים בפרישת עמית לפנסיה
מוקדמת בגין בריאות- היא בניגוד מוחלט לפסיקות בתי המשפט בגירושין
בערכאות השונות, כי אין לראות בה קיצבת נכות אלא קניין משותף לחלוקה:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד', עמ' 191:
" (2) במקרה של פרישה מעבודה בפנסיה של צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה
תקציבית- בשל מצב בריאותי לקוי: לא יועבר לבן הזוג לשעבר של חוסך שהוא
גמלאי סכום כאמור בסעיף (א)(1) אלא מתוך הקצבה המלאה המגיעה". "
(א)...בעד החודש... שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישה חובה".

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד' בעמוד 191- ב'דברי הסבר'- סעיף ב':
"בדומה לאמור לעניין תשלומי קצבת נכות, יש לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כתחליף
שכר לעובד..."
נספח ב': הצעת החוק שוללת את הפנסיה המוקדמת מבני הזוג בטיעון שהיא כביכול "תחליף שכר", אולם טיעון זה מנוגד לחלוטין לאמירה של התחיקה, השפיטה והאקדמיה בעניין פנסיה מוקדמת, שכולן רואות בפנסיה מוקדמת פנסיה לכל דבר ועניין ובוודאי שלא "תחליף שכר":
1.ראו בתחיקה:
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ח- 1995, סעיף 345 ב'.
חוק שירות המדינה (גמלאות)- 1970.
חוק ההתייעלות הכלכלית 2009-2010, וסידרת תיקוניו.

2. ראו בתקנוניי כל "קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר" - ראו שם ב'פנסיית
זקנה' סעיפים 4, 6.

3. ראו בפסקי דין של הרשות השופטת בכל הערכאות, דוגמאות:

3.1. פס"ד בית דין אזורי לעבודה תל אביב, כב' השופטת נטע רות, ס"ק
104/10, ס"ק 105/10:
ארגון סגל המחקר נגד משרד האוצר - הממונה על הגמלאות, מיום
29.3.2012 .

3.2.הנורמה המשפטית בכל הערכאות של בתי המשפט פוסקת כי פנסיה
מוקדמת היא רכוש משותף לחלוקה בין בני זוג מתגרשים המתחלק
מרגע מימושו, דוגמאות:
פס"ד ביהמ"ש העליון, בע"מ 1018/04, כב' השופטת איילה פרוקצ'יה, 18.5.05
פס"ד ביהמ"ש המחוזי באר שבע , בעמ"ש 142/02, כב' השופט גלעד גלעדי, 10.11.03 .
פס"ד בימ"ש משפ', תמ"ש קריות 16600/02, כב' השופט ניצן סילמן, 1.2.11.
פס"ד בימ"ש משפ', תמ"ש 14929/96, כב' השופט יהושע גייפמן.
פס"ד ביהמ"ש המחוזי תל אביב, ע"מ 1122/99, סגן נשיא כב' השופט חיים פורת 26.3.00 .
פס"ד בימ"ש משפ' כפר סבא, תמ"ש 29570-29572/03, כב' השופט צבי ויצמן, 21.5.06 .
פס"ד בימ"ש משפ' תל אביב, תמ"ש 413461/96, כב' השופטת ורדה פלאוט, 16.9.07 .
פס"ד ביהמ"ש המחוזי תל אביב, ע"מ 1250/07, סגנית הנשיאה כב' השופטת אסתר קובו, 6.10.09 .
פס"ד תמ"ש (ת"א) 99783/99 , כב' השופט שאול שוחט , 25.11.04 .

4. ראו באקדמיה בדיני משפחה - פרופ' אריאל רוזן-צבי (ז"ל), "יחסי ממון בין
בני זוג", הוצאת רמות - הוצאת אוניברסיטת תל אביב: לשעבר דיקן הפקולטה
למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.1

להלן הרצאה שנשאה יו"ר עמותת גרנית דר' תקוה רגר באוניברסיטת תל אביב בכנס השנתי ה-11 ללימודי נשים ומגדר ולתיאורות פמיניסטיות של הפורופ ללימודי נשים עם NCJW על "הפמיניזציה של העוני" בפברואר 2003:

לכל תרבויות העולם יש עבר פטריאכלי שבו הביטחון הכלכלי הקיומי לנשים הובטח במסגרת הנישואין. יחד עם זאת הן עצמן היו עניות מאחר והרכוש בדרך כלל לא היה שיך להן ( גם לא ילדיהן).

בתרבויות מערביות ליברליות חלו במשך השנים שינויים רבים ולעיתים אף מרחיקי לכת בנושא זכויות הנשים ובהן היכולת לצאת לעבודה תמורת שכר גם כשהן נשואות. שיעור הנשים בכוח העבודה האזרחי מכלל אוכלוסיית הנשים בנות 15 ומעלה נתון בעלייה מתמדת מאמצע שנות החמישים. יש, אפוא, סיבה להניח, שבעקבות עליה במספר הנשים היוצאות היום לעבודה תמורת שכר, שופר מצבן הכלכלי . (בשנת 2001 כמעט מחצית הנשים בישראל - 48.4% מהנשים בנות 15 שנה ומעלה - היו שייכות לכוח העבודה האזרחי - מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנת 2002).

בצד השינוי של עלייה בעצמאות הכלכלית של הנשים, שמעלה את רמת החיים של הנשים הנשואות במסגרת המשפחה, מתחולל לאחרונה תהליך מקביל שיש בו השפעה המנטרלת את יכולת התפקוד הכלכלי שלהן כשהמסגרת המשפחתית נשברת. בשנת 1816 אמר נשיא אוניברסיטת ייל בארה"ב שחלה הידרדרות בחיי המשפחה – "כל אחת ממאה משפחות מתגרשת".

מאה שנה לאחר מכן היגיע האחוז ל 2.5% , לפני 20 שנה ל 6.25% וכיום היגיע % הגירושין בארה"ב ל 50%. העלייה בשיעור הגירושין בישראל (מספר גירושין לכל 100 תושבים מגיל 0) עלה משנת 1960 עד שנת 2000 מ- 0.8 ל – 1.8 (לוח 2.2 ריכוז נתונים ומידע 2002 של שדולת הנשים "נשים בישראל") כלומר 28% מהנשואים מתגרשים.

ההשפעה של הגירושין על ירידת המעמד הכלכלי של הנשים שנגרמת על ידי הגירושין היא מכמה סיבות:

א. לגבי הנשים העובדות בשכר מחוץ למשק ביתן:
שכרן הממוצע של נשים ליחידת עבודה הוא נמוך. הנשים עובדות במשרות חלקיות. עבודת הנשים אינה רציפה - הן נכנסות למעגל העבודה מאוחר ויוצאות מוקדם כתוצאה ממחויבויות שלהן למסגרת המשפחתית. צבירת הזכויות הסוציאליות שלהן נפגמת כתוצאה מהאמור לעיל. החלוקה של הרכוש המשפחתי שנצבר בתקופת הנישואין (גם אם הוא נעשה באופן שוויוני) אינה לוקחת בחשבון את פוטנציאל ההשתכרות הנמוך שלהן מכל הסיבות שצוינו לעיל. לאישה פוטנציאל השתכרות נמוך משל הבעל שכן לעבודות הבית אין הכרה. העובדה שהילדים הם לרוב בחסותה היא גורם נוסף ומשמעותי להקטנת פוטנציאל ההשתכרות שלה. עבודות הבית דורשות כ-20 שעות שבועיות בממוצע מהנשים (מתוך מחקר נעמת 1999 הגר צמרת).

ב. לגבי נשים שלא עבדו מחוץ למשק ביתן וגם לנשים שכן עבדו מחוץ לביתן:
זכויות בני הזוג ביהדות אינם שווים ומכיוון שהנישואים והגירושין בישראל מתנהלים לפי ההלכה הדתית, קיים חוסר סימטריה בהליכי הגירושין, לרעת הנשים: לאישה גרושה לא מגיעים דמי מזונות, היא אמורה לקיים את עצמה באמצעות המזונות עבור ילדיה. אישה מבוגרת לאחר שנות נישואין רבות תלויה ברצון הטוב של בעלה או בהחלטת בית המשפט כדי לזכות במזונות לצורך קיומה לעת זקנה.
לאישה אין אמצעים כספיים לתבוע את המגיע לה באמצעות ייצוג ההולם את רמת הייצוג של בעלה, ולכן היא יוצאת נפגעת באופן כלכלי. במקרים רבים יש לבעל שליטה בלעדית על נכסי המשפחה, ולאישה אין מידע על היקפם ואין לה אמצעים לאתרם.

ביהדות ניתן הגט על ידי הבעל ובהסכמתו, וקשה מאוד לכפות עליו לחתום על הגט. הדבר מאפשר לו להתנות את הסכמתו למתן גט בוויתורים כספיים של האישה. האישה אינה יכולה לקיים קשר זוגי מקביל, שמא תיפגע כל מערכת הזכויות שלה וייפגמו האינטרסים של ילדיה. הבעל, לעומת זאת, חופשי לקיים מערכת זוגית נוספת ולהקים משפחה וזכויותיו לא נפגעות. יתר על כן, חוק הידועים בציבור שומר על זכויות הרכוש של האישה הנוספת ופוגע בזכויות האישה החוקית. (הפנסיה המשפחתית).
חוק יחסי הממון משנת 1974 דוחה את חלוקת הנכסים המשותפים עד למועד פקיעת הנישואין (מתן הגט). יחד עם זאת, לפי חוק המקרקעין כן אפשר לדרוש פירוק שותפות רק לגבי נכס הדירה המשותפת. השילוב של שני חוקים אלה ושל ההלכה היהודית בדבר סירוב מתן גט של הבעל הוא קטלני לגבי נשים, שכן אפשר לדרוש את מכירת דירת המגורים , לחלק את התמורה, וכך לא נשאר די כסף לרכישת דירה אחרת עבור האישה וילדיה והיא אינה יכולה לממש את שאר הנכסים ולקבל את מחציתם עד להסכמתו של הבעל למתן גט. גברים רבים מנצלים עמדת כוח זאת כדי לסחוט ויתורים ממוניים מהאישה, ולעיתים קרובות אף מצליחים בכך.

נשים מבוגרות בנות 45 עד 60+, שהשקיעו את רוב מרצן וזמנן בטיפוח הקן המשפחתי ותרמו לקידומו של הבעל, מוצאות את עצמן כפרודות או כגרושות בנפילה כלכלית גדולה, במאבקים משפטיים מתישים כדי לגבור על העמדה הדתית שלאישה גרושה לא מגיעים מזונות. חמור הדבר במיוחד כשהאישה היא היוזמת את הגירושים בגלל מערכת מבזה או בלתי מספקת שסבלה ממנה עד שגדלו הילדים. אישה שילדיה בוגרים, בין שהיא מתגרשת ביוזמתה ובין ביוזמת בעלה, אינה נחשבת כמשפחה חד- הורית, וכל ההטבות שמשפחות חד-הוריות זכאיות להן אינן חלות עליה. זוהי קבוצת העוני החריפה ביותר.
גם אלה שעברו את כל דרך החתחתים בהבטחת זקנתן באמצעות הפנסיה שעל שם הבעל (הפנסיה המשפחתית) נידונות לעוני מהרגע שהבעל לשעבר נפטר והפנסיה נפסקת. לפי תקנות הפנסיה, הן אינן זכאיות מכיוון שאינן נחשבות כ"שאירות". ( האלמנה-האישה השנייה גם אם הייתה נשואה שנים ספורות, תזכה בכל הפנסיה).

מוסדות וארגונים כמו צה"ל, אוניברסיטאות, תעשיות ביטחוניות וכד' מערימים קשיים במימוש הפנסיה של גרושות עובדיהם, והנשים נאלצות בגילן המבוגר להתמודד עימם בערכאות משפטיות תוך הוצאות כספיות גדולות.

לסיכום:
הציפייה מהנשים, שעדיין קיימת כיום גם בחברות המערביות הליברליות היא לעבוד במשק ביתן ללא תגמול כלכלי, בין אם הן עובדות בנוסף לכך בחוץ תמורת שכר ובין אם לאו, מפחיתה את השוויון שלהן בכל הזירות, ובכללן גם בזירה הכלכלית.
החלוקה השוויונית של הרכוש הנצבר בעת הגירושין היא פורמלית בלבד, ואינה מביאה בחשבון את פוטנציאל ההשתכרות הנמוך של האישה. זוהי חלוקה שוויונית של רגע הגירושין. מחקרים מעידים שבמשך הזמן שלאחר הגירושין חלה החמרה ברמת החיים של האישה, אבל עלייה ברמת החיים של הגבר. הפנסיה שנחשבת כמשאב המשפחתי הגדול ביותר (דברי ציפי סאמט הממונה לשעבר על הכנסות המדינה) מקפחת את בת הזוג שיחד עמה נצברו נכסים אלה.

מכל האמור עולה שנשים כיום - בהיכנסן למסגרת הנישואין מסתכנות מבחינה כלכלית עקב סיכוי גירושין גבוה ועקב העובדה שהנורמות החברתיות עדיין מייעדות אותן לאחראיות לניהול הבית ללא תגמול. כל אישה רביעית מועדת לפגיעה, והצפי הוא ששיעור הגירושין עוד יעלה.

חקיקה:
יש צורך בשינויי חקיקה יסודיים בחלוקת הפנסיה המשפחתית.
בתיקון חוק יחסי הממון או חוק המקרקעין.
בהכרה בעבודת האישה בביתה כתרומה לנכסי המשפחה ומכאן לחלוקה צודקת ולא פורמלית בלבד בנכסים אלה.

יש צורך:
א. להגביר את המודעות לזכותן של הנשים ברכוש המשפחתי.
ב. להגביר את מעורבותן בניהול הרכוש המשפחתי.
ג. להכיר בחשיבותם של הסכמי ממון.
ד. לבטל את חוסר הסימטריה ביכולת לתת גט לפי ההלכה.

בברכה,
ד"ר תקוה רגר
יו"ר עמותת ג.ר.נ.י.ת

כאשר מערכת הנישואין בין בני הזוג עולה על שרטון, ואחד מבני הזוג, או שניהם יחדיו מחליטים כי ברצונם להתגרש, רצוי לערוך הסכם גירושין בהסכמה, או לפנות להליך גישור ובכך לחסוך מלחמות וכסף רב. זכרו, במלחמה יש רק הרוגים ופצועים!

לעיתים כדאי אף לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, או הסכם פירוד ולחילופין גירושין, הכל תלוי ברצונותיהם של בני הזוג ובנסיבות כל מקרה ומקרה. ברוב המקרים,האמוציות ויצר הנקמה מביא את אחד מבני הזוג להיגרר למאבקים משפטיים ולהגיש תביעות משפטיות בענייני מזונות, רכוש , משמורת והסדרי ראיה. אין ספק שבמקרה שכזה, הילדים הם הנפגעים העיקריים.

הסכם גירושין בהסכמה או בגישור עשוי לסיים את מערכת הנישואין מהר יותר, בצורה נעימה יותר לכל הצדדים ולחסוך זמן, כסף ופגיעות רגשיות. את הסכם הגירושין ניתן לגבש באמצעות עורכי הדין של הצדדים או באמצעות הליך גישור, כאשר אף במקרה שכזה יש צורך שכל צד יוועץ עם עו"ד מטעמו מאחר והמגשר הינו נייטראלי ואין ביכולתו לייעץ למי מבני הזוג.

הסכם גירושין מקבל תוקף רק כאשר בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מאשרים אותו ובכך נותנים לו תוקף מחייב של פסק דין. בית המשפט או בית הדין מאשרים את ההסכם רק לאחר שמשתכנעים, כי בני הזוג הסכימו והבינו את משמעויות ההסכם. על הסכם הגירושין להיות ברור, מובן ועליו להסדיר כמה שיותר נושאים על מנת לחסוך פרשנויות או חילוקי דעות לאחר מכן.

הסכם גירושין אמור להסדיר בעיקר את הנושאים הבאים:

1. משמורת הילדים והסדרי ראייה - זהות ההורה המשמורן, הסדרי הראייה ותדירות המפגשים עם ההורה שאינו המשמורן. בנושא זה יכולים ההורים לקבוע דרכי חינוך וכללים בהם ינהגו לאחר הגירושין- לדוגמא: אופן חינוך הילדים, הגבלת מרחק בין שני בני הזוג, שאלת הוצאתם מהארץ וכן הלאה.
במידה ובנושא זה ההסכם נוגד את טובת הילדים, בית המשפט או בית הדין יתערבו ואף עלולים לא לאשר את ההסכם.

2. מזונות ילדים ומדור - גובה מזונות הילדים, מדורם ומועד תשלומם, אופן חלוקת ההוצאות הנוספות החריגות, הן הרפואיות והן החינוכיות בין בני הזוג וכיוצ"ב. בראש ובראשונה מתחשבים בצרכי הקטינים וגם בגובה המשכורת של שני בני הזוג.

3. חלוקת הרכוש - בנושא זה מוסדרים ענייני הרכוש ומבצעים איזון משאבים על כלל הנכסים שצברו במשותף בתקופת החיים המשותפים-דירת המגורים, זכויות סוציאליות, פנסיות, רכבים, חשבונות בנק, חסכונות, עסקים, מניות ועוד.

הסכם שלום בית לחילופין גירושין

לעיתים, לאחר שאמי מבני הזוג הגיש תביעות כנגד הצד שכנגד, קורה שהם נמלכים בדעתם, ובכל זאת מוכנים לנסות הליך של שלום בית. במצב שכזה, ולאחר שהוגשו תביעות, ולעיתים אף טרם הגשת התביעות, מחליטים בני הזוג שלמענם ולמען ילדיהם כדאי להם להתאמץ ולנסות להציל את נישואיהם, ולנסות הליך של שלום בית. זהו המקרה שבו כדאי לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין.

הסכם שכזה מסדיר את כל העניינים הקשורים בשלום הבית וכיצד יתנהל משק הבית המשותף בתקופה זו. במקרה ושלום הבית לא צלח, אזי נכנס לתוקף פרק הגירושין ללא כל צורך בפניה נוספת לבית המשפט. הסכם מסוג זה הוא "הסכם מגירה" אשר נותן רוגע ושלווה לבני הזוג בתקופת שלום הבית.

הסכם פירוד לחילופין גירושין

הסכם מסוג זה עורכים, במידה ומי מבני הזוג מעוניין לעזוב את הבית לתקופה קצובה, ולבחון כיצד הפירוד ישפיע על בן הזוג האחר ו/או על הילדים. לעיתים כדאי לקחת "פסק זמן" על מנת לצנן את הרוחות. הסכם שכזה, אף הוא מסדיר את כל ענייני המזונות המשמורת והסדרי הראיה והרכוש, בתקופת הפירוד ובתקופה שלאחריה במידה ומי מבני הזוג יחפוץ בגירושין. במידה ומי מהצדדים יחפוץ בגירושין אזי יכנס פרק הגירושין לתוקף ללא צורף בפניה לבית המשפט. בשני סוגי ההסכמים הללו, כדאי ורצוי לחשוב היטב לפני שעורכים אותם, מאחר ולאחר אישורו של בית המשפט להסכם, אין כל דרך חזרה, ולא ניתן לבטלו.

ביטול הסכם גירושין

כל הסכם מכל מין וסוג שהוא שאושר ע"י בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין לא ניתן לבטלו, למעט במקרים חריגים ביותר של אחת מהעילות על פי חוק החוזים : טעות, הטעייה, עושק או כפייה.
בית המשפט אינו מבטל הסכמים משום הרציונאל העומד בבסיס זה כי "הסכמים יש לכבד" וכי זה פוגע במדיניות בתי המשפט לעודד הסכמים תחת פניה להליכים משפטיים.
לאור זאת, חוק יחסי ממון דורש משנה זהירות והתייצבות הצדדים בפני השופט, על מנת שהשופט יקריא להם את ההסכם ויוודא בבטחון כי הצדדים הבינו את ההסכם משמעותו ותוצאתו.