הצלחות של העמותה

יש גם בשורות טובות!

עם פתיחת מושב החורף של הכנסת, התכנסה אתמול ישיבת
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותו של ח"כ חיים כץ.
הועדה דנה בהכנת הצעת החוק לחלוקת הפנסיה בין בני זוג
פרודים. על הפרק שלוש הצעות - האחת, ההצעה הממשלתית,
שעברה בקריאה ראשונה. השנייה - ההצעה של ח"כ חיים כץ ואחרים, שעברה בקריאה טרומית. השלישית - הצעה זהה של ח"כ זהבה גלאון ואחרים, שעברה אף היא בקריאה טרומית. חשוב לציין שההצעות עברו כבר במושב הכנסת הקודם. מטרת הישיבה לאחד בין שלושת הצעות החוק, לקראת קריאה שנייה ושלישית בכנסת.

התרשמנו מנחישותו של יו"ר הועדה, ח"כ חיים כץ, להעביר את החוק עוד במושב הכנסת הנוכחי. זאת, לאחר סחבת של 13 שנה, מאז יזמה עמותת גרנית את הצעת החוק.
העיכובים הרבים בהצעה היו תוצאה קשיים שהערימו משרד האוצר ונציגי קרנות הפנסיה, כאשר המניע לכך הם אינטרסים כספיים, ללא רצון להבין את גזל הקניין המשותף של שני בני הזוג, שנצבר במשך שנות נישואין רבות, ושפוגע בעיקר בבנות זוג.

נכחו בישיבה - זהבה גלאון, ח"כ מטעם מרצ, שפועלת למען קידום החוק במשך תקופה ארוכה; ושלושה חברים נוספים (מתוך עשרת חברי הועדה): ח"כ חיים כץ מהליכוד ביתנו, ח"כ מירב מיכאלי מהעבודה וח"כ יעקב מרגי מש"ס.
חברי הועדה הדגישו את שינוי העמדות במהלך השנים אחרונות, לגבי הפנסיה המשפחתית כקניין משותף. אי לכך, גם נציגות האוצר וקרנות הפנסיה צריכים לשנות ולהתאים את טיעוניהם לאור התפיסה החדשה.

ההישג העיקרי אליו חותרת הצעת החוק הוא המשכיות הסדר חלוקת הפנסיה בין בני זוג פרודים, גם לאחר מות העמית (שהפנסיה על שמו). המצב כיום - בני זוג שאינם עמיתים, נשארים ללא מקור פרנסה לעת זקנה.

אוגוסט 2013

קידום נושא הפנסיה יתחדש עם פתיחת מושב החורף של

הכנסת.

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ תנסח הצעת חוק, שתשלב
את הצעת החוק הממשלתית (שעברה קריאה ראשונה) ואת הצעת החוק הטרומית (ביוזמתה של עמותת גרנית). אנו מצפים שבמושב החורף תעבור ההצעה בקריאה שנייה ושלישית, ובזאת יבוא קץ להפליה (בד"כ נשים) בחלוקת זכויות הפנסיה המשפחתית.

יולי 2013

יש גם חדשות טובות- התקדמות בחקיקת חוק הפנסיה
יום ‏19 יולי 2013‏ בשעה ‏05:51‏
זה עתה הודיעה לנו חברת הכנסת זהבה גלאון ,שמקדמת את החוק לחלוקת הפנסיה המשפחתית בין בני זוג פרודים, שמליאת הכנסת אשרה את החלת הצעת החוק שעברה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי ובקריאה טרומית כחוק פרטי. המשמעות היא התקדמות לקראת קריאה שנייה ושלישית לאחר שהחוק ינוסח סופית בוועדת הרווחה והעבודה בראשות חבר הכנסת חיים כץ. עבודת הניסוח צריכה לשלב ולעבד את שני נוסחי החוק להצעת חוק אחד. זה לא תהליך מהיר אבל זו התקדמות. צריך לקוות שהממשלה לא תיפול ושאחרי כל כך הרבה שנים החוק יעבור במושב הבא של הכנסת. לחוק חשיבות מעשית לגבי נשים פרודות רבות שזקנתן מועדת לעוני אם בן זוגן לשעבר עמית הפנסיה העיקרי יעבור מהעולם הזה אפילו אם בית המשפט פסק לזכותן את חלק הפנסיה היחסי שנצבר בימי הנישואין. אבל מעל החשיבות המעשית זוהי חקיקה שמעצימה את כלל הנשים במסגרת משפחתית שקיומן לעת זקנה אינו מאוים אם בן הזוג ,עמית הפנסיה העיקרי יעזוב גם ללא גירושין את הקן המשפחתי.

יולי 2013

שוב דחו את אישור החוק לחלוקת הפנסיה המשפחתית בין בני זוג גרושים/פרודים.

אנו הנשים עדיין בסכנת עוני לעת זקנתנו

מזה 13 שנה פועלת "עמותת גרנית " להעביר חוק לחלוקת הפנסיה בין בני זוג פרודים (גרושים ופרודים).
למרות פסיקות בית המשפט שהפנסיה מתחלקת בין שני בני הזוג בגירושין, היא נשללת מבן זוג גרוש/ה במות העמית בפנסיה! ועוברת "כזכייה בפייס" לרווחת
בן/בת זוג האחר (או ידוע/ה בציבור) גם אם חיו עימו/ה זמן קצר ביותר בהשוואה לבן/בת הזוג הראשון/ה .
הנפגעות העיקריות כיום הם דווקא נשים מכיוון שצבירת הפנסיה שלהן נמוכה משל בן הזוג האחר או שהן חסרות פנסיה בכלל.
אם אין אלמן/ה או ידוע(ה) בציבור אז כל מה שנצבר עובר לטובת קרן הפנסיה! וזוהי הסיבה העיקרית שהצעת החוק מתעכבת שנים כה רבות.
כמו כן ההליכים התעכבו בגלל חילופי ממשלות והיה צריך לחדש את הליכי החקיקה בכל ממשלה חדשה. עיכוב נוסף ויזום היה בהעברת הנושא לוועדה ממשלתית ( שיטה מוכרת
לדחיית הצעות חוק) בראשות השופט שוחט שנמשכה 3 שנים.
עד כה הצלחנו להעביר את החוק בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי, ובקריאה טרומית כהצעה מקבילה שיזמה "עמותת גרנית " בתמיכתה של זהבה גלאון ממפלגת מרץ.
אתמול, מליאת הכנסת הייתה אמורה לאשר החלת רצף של החוק הממשלתי, אבל לדאבוננו הוסרה מסדר היום (זו הפעם השנייה במושב הכנסת הזה).
כך נמשכת החקיקה 13שנה... ובינתיים עוד בני זוג עמיתי פנסיה נפטרים ונשים מבוגרות נשארות ללא אמצעי קיום בכבוד.

עד מתי נחשוש אנו הנשים הנשואות ,הגרושות והפרודות להישאר מבוגרות כצמח ללא מים.
אנו פונים להנהלת הקואליציה בראשות חבר הכנסת יריב לוין להעלות מיד את החלת רצף החוק במליאה כדי להעבירה בקריאה שנייה ושלישית עוד טרם צאתה לפגרת הקיץ.
א. הצעת החוק שיזמנו לחלוקת חיסכון הפנסיה
המשפחתית בין בני זוג מתגרשים עברה בכנסת
היוצאת בקריאה ראשונה.

היא מופיעה ברשומות כ"הצעת חוק ממשלתית לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג, מס' 635, התשע"ב- 2011 ":

עד כה כבר התקיימו בכנסת שני דיונים על הצעת החוק הממשלתית בוועדת עבודה, רווחה ובריאות להכנתה לקריאה שניה ושלישית !
הישיבות הופסקו עקב פיזור הכנסת ה-18 והבחירות הצפויות.
אנו מצפים לאישורה המהיר בכנסת הבאה עם הקמת הממשלה החדשה ועם הקמת הוועדה שתדון בהכנתה של הצעת החוק לקריאות הבאות.
אנו מצפים לאישורה המהיר בכנסת הבאה לאחר הבחירות !!!
הצעת החוק החשובה באה לתקן עוול גדול קיים, לפיו:
למרות שבית המשפט פסק בגירושין שהפנסיה מתחלקת בין בני הזוג, היא נישללת מבני הזוג הגרושים במות העמית בפנסיה!!!
הפנסיה הנישללת מן הגרושה במות הגרוש עוברת כזכייה בפייס לרווחת האישה האחרת הידועה בציבור גם אם חיתה עימו זמן קצר ביותר, או לרווחת קרן הפנסיה !!!
הנפגעות העיקריות כיום הן דווקא נשים מהסיבות הבאות:
צבירת הפנסיה שלהן נמוכה משל בני זוגן!!
או שהן חסרות פנסיה בכלל!!
ב. לדאבוננו, בהצעת החוק הוכנס עוול גדול בחוסר
תום לב, השולל את הפנסיה המוקדמת מבת/ן הזוג
לשעבר של בעל הפנסיה המוקדמת!!! הצעה זו
מנוגדת לפסיקות בתי המשפט מזה שנים לפיו בני
זוג מתחלקים גם בפנסיה המוקדמת מרגע
קבלתה!!!
2. מצ"ב "נייר העמדה של עמותת גרנית" לעניין "הצעת החוק הממשלתית
לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג, מס' 635, התשע"ב - 2011"

אותו הגשנו בכנסת ה-18 לידי יו"ר ועדת עבודה, רווחה ובריאות

ח"כ מר חיים כץ ולכל אחד מהח"כים חברי הועדה הזו:
25.7.2012

נייר עמדה של עמותת גרנית לעניין הצעת החוק הממשלתית לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג מתגרשים
מס' 635, התשע"ב- 2011

הצעת החוק מציעה לתקן עוולה אחת אולם יוצרת עוולה אחרת !!!
א. רקע:

הוועדה הממשלתית בראשות כב' השופט שאול שוחט הוקמה בכדי להציע חוק שיתקן
את העוול הקיים כיום לגבי חלוקת חיסכון הפנסיה בין בני זוג מתגרשים/פרודים. נכון
להיום פוסקים בתי המשפט כי כל אחד מבני הזוג המתגרש יקבל את חלקו היחסי
בפנסיה שנחסכה על שם העמית, בהתאם לשנות החיים המשותפים, החל מיום
מימושה. אולם בגין תקנוני קרנות הפנסיה- מאבד אותה בן הזוג הגרוש/הפרוד
במותו של העמית!
הצעת חוק זו עברה בקריאה ראשונה כחוק ממשלתי ונמצאת כיום על שולחן וועדת
עבודה, רווחה ובריאות בראשות ח"כ חיים כץ- להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

ב. ההישג של הצעת החוק שיזמנו:

היא מתבססת על שלושה עקרונות שהפסיקה המשפטית אימצה זה מכבר בניגוד
לתקנוני קרנות הפנסיה:
1. הפנסיה היא קניין משפחתי.
2. הפנסיה תחולק מיום מימושה - בין שני בני הזוג הגרושים.
3. מותו של בן הזוג שעל שמו נחסכה הפנסיה-העמית בקרן - אינו שולל את זכויות
הפנסיה של בן זוגו לשעבר.

ג. הכשל המרכזי בהצעת החוק שהוכנסה בה שלילת הפנסיה המוקדמת מבני זוג
גרושים והינו עוול מהטעמים הבאים:

1. בהצעת חוק זו העמית הפורש לפנסיה מוקדמת יהיה הנהנה היחיד ממנה בעוד
בן זוגו לשעבר ייאלץ להמתין לחלקו עד הגיעו לגיל פרישה חובה (גיל 67 וצפוי להיות
70!!!) - ראו סימוכין בנספח א', סעיף א'.
2. הצעת חוק זו הינה העדפת בן זוג אחד על פני השני!!!
3. הצעת חוק זו מנציחה את העדפת האישה האחרת על פני הגרושה/הפרודה
בקבלת "קצבת שאירים" בפנסיה המוקדמת שנצברה רובה ו/כולה עם הגרושה/
/הפרודה!!! – ראו סימוכין בנספח א', סעיף ב'.
4. בהצעת חוק זו פרישה מוקדמת בגין מצב בריאות של העמית בקרן שוללת את
הפנסיה מבני הזוג!!! - ראו סימוכין בנספח א', סעיף ג'.

ד. הצעת חוק זו לעניין פנסיה מוקדמת לא עולה בקנה אחד עם התחיקה הקיימת:

1. "חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995" בסעיף 345 ב'- ראו נספח
ב', סעיף א'.
2. "חוק ההתייעלות הכלכלית 2009-2010", סידרת תיקוניו, "חוק שירות המדינה
(גמלאות) 1970 - הם חלים על פנסיה מוקדמת כי היא פנסיה !!!

ה. הצעת חוק זו לעניין פנסיה מוקדמת לא עולה בקנה אחד עם תקנון כל 'קרנות  הפנסיה הוותיקות שבהסדר'- ראו נספח ב', סעיף 2.

ו. הצעת חוק זו בעניין פנסיה מוקדמת נוגדת את הפסיקות הרבות של הרשות השופטת בכל הערכאות של בתי המשפט שבהן נקבע כי הפנסיה המוקדמת היא  פנסיה לכל דבר- ראו נספח ב', סעיפים 3.1 - 3.2:

1.הצעת החוק מנמקת את מניעת הפנסיה המוקדמת מבן הזוג בטיעון כאילו זו אינה פנסיה אלא "שכר עבודה"- אולם נימוק זה נידחה בפסיקות של בתי המשפט ושל בית דין אזורי לעבודה כאחד !!!
לאחרונה נידונה סוגיה זו בבית הדין האזורי לעבודה בת"א אצל כב' השופטת נטע רות, ניתן פס"ד אשר פסל חד-משמעית הטיעון של שר האוצר מר יובל שטייניץ כאילו פנסיה מוקדמת היא "שכר" ולא פנסיה, מאחר שהיא כן פנסיה ואף נתבטלו יחסי עובד מעביד- ראו בנספח ב', סעיף 3.1.

2.יתר על כן הנורמה המשפטית הנהוגה כיום בכל הערכאות- בבתי משפט
למשפחה, בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון - רואה בפנסיה
המוקדמת רכוש משפחתי בר חלוקה בגירושין ממועד מימושו ורואה עין בעין עם
ביה"ד לעבודה כי פנסיה מוקדמת היא פנסיה ולא "שכר" ו/"תחליף שכר" ו/"קצבת
נכות" !!! - ראו בנספח ב', סעיף ב', סעיפים 3.1 – 3.2 .

ז. להלן התייחסותנו הערכית ל"פנסיה המוקדמת" בהצעת החוק:

1. ההסדר המוצע מחליש את אחד המיגזרים הכי חלשים ממילא בחברה - גרושות/
/פרודות בגילאיי 40-70.

2. הצעת החוק המדירה את בן הזוג של העמית מפנסיה מוקדמת היא עיוות העקרון
של איזון המשאבים בגירושין הרואה בפנסיה- מכל סוג שהוא- קניין השייך לשני בני
הזוג המתגרשים ורכוש משפחתי משותף, לחלוקה ממועד מימושו. לעניין זה ממש
ראה את אמירתו המוסרית הברורה של פרופ' אריאל רוזן-צבי ז"ל, שהיה דיקן
הפקולטה למשפטים באונ' ת"א, בספרו "יחסי ממון בין בני זוג", שספריו ומחקריו
משמשים בסיס לפסקי דין מגוונים- ראו נספח ב', סעיף 4 !!!

3. הצעה זו המדירה את בני הזוג הגרושים/הפרודים מחלקם בפנסיה - ממועד
מימושה ולמשך שנים רבות עד מועד פרישה חובה פורמלי - פוגעת בעיקר
באלפי נשים מבוגרות של פורשי צה"ל, משרד הביטחון, משטרה, גמלאי
רפא"ל סמך, תעשיה אווירית, ובעוד רבות אחרות !!!

לסיכום:

א. הצעת החוק המדירה אלפי נשים מבוגרות מרכושן
המשפחתי בפנסיה המוקדמת תיצור מעמד של אלפי נשים
עניות חדשות - מרגע גירושיהן.
ב. אין מתקנים עוול אחד ובה בעת גורמים לעוול חדש
בלתי נסבל.
ג. אנו מבקשים להסיר עוולה זו מהצעת החוק המתייחסת
לפנסיות המוקדמות ולקיצבת שאירים בגינה.

==========================================================================

להלן הנספחים שצרפנו לנייר עמדה זה שהגשנו:
נספח א': סימוכין בהצעת החוק לשלילת פנסיה מוקדמת בגירושין מבני הזוג הגרושים/הפרודים:
א. העמית הפורש לפנסיה מוקדמת יהיה הנהנה היחיד ממנה- עד הגיעו
לגיל פרישה חובה פורמאלי:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ה' בעמוד 213 ב'דברי ההסבר':
"בנוסף, כאמור בדברי ההסבר לסעיף 14 להצעת החוק- במקרה של יציאה
לקיצבה...או בחירה בזכויות לקיצבה לפי סעיף 17א' לחוק הגימלאות, הרי
שעד למועד שבו יגיע עובד המדינה לגיל פרישה חובה- תשולם קצבת
הפרישה (בשל פרישה מוקדמת) לזכאי לה בלבד, ואולם לאחר הגיעו לגיל
פרישה חובה- היא תיחשב כקצבת פרישה, ותחלוק בהתאם לכללים
הרגילים".

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד' בעמוד 191- ב'דברי הסבר'- סעיף
ב':
"... יש לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כתחליף שכר לעובד ולא קצבת
פרישה. לכן מוצע לקבוע לגבי שתי החלופות האמורות של הסדרי פרישה
מוקדמת, אשר ממומנות כאמור על ידי המעביד, כי חלוקת קצבת הפרישה
לפי פסק הדין תחול רק כשהעמית יגיע לגיל זכאות לקבלת קצבה".

ב. הצעת החוק מנציחה את העדפת האישה האחרת כ'שאירים' בקבלת
'קיצבת שאירים' בגין הפנסיה המוקדמת שניצברה ברובה ו/כולה עם
הגרושה/הפרודה:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד': הוראות לעניין החלוקה של חיסכון
פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בעמוד 199:
"החודש הקובע"-
(1) "לגבי קרן ותיקה- החודש בו היה העמית מגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת
פרישה אילולא נפטר".
(2) "לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית- החודש שבו היה העובד
מגיע לגיל פרישה חובה אילולא נפטר".

ראה סימוכין בהצעת החוק בעמוד 199- ב"דברי ההסבר":
"על רקע זאת, מוצע הסדר מורכב ולפיו עד למועד שבו היה מגיע עמית או
עובד לגיל הפרישה תינתן קצבת שאירים לשאיריו של העמית או העובד (ובכלל
זה: בן זוג נוכחי אם קיים), כפי שהדבר נהוג כיום".

ג. הצעת החוק השוללת את הפנסיה מבני הזוג הגרושים בפרישת עמית לפנסיה
מוקדמת בגין בריאות- היא בניגוד מוחלט לפסיקות בתי המשפט בגירושין
בערכאות השונות, כי אין לראות בה קיצבת נכות אלא קניין משותף לחלוקה:

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד', עמ' 191:
" (2) במקרה של פרישה מעבודה בפנסיה של צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה
תקציבית- בשל מצב בריאותי לקוי: לא יועבר לבן הזוג לשעבר של חוסך שהוא
גמלאי סכום כאמור בסעיף (א)(1) אלא מתוך הקצבה המלאה המגיעה". "
(א)...בעד החודש... שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישה חובה".

ראה סימוכין בהצעת החוק בפרק ד' בעמוד 191- ב'דברי הסבר'- סעיף ב':
"בדומה לאמור לעניין תשלומי קצבת נכות, יש לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כתחליף
שכר לעובד..."
נספח ב': הצעת החוק שוללת את הפנסיה המוקדמת מבני הזוג בטיעון שהיא כביכול "תחליף שכר", אולם טיעון זה מנוגד לחלוטין לאמירה של התחיקה, השפיטה והאקדמיה בעניין פנסיה מוקדמת, שכולן רואות בפנסיה מוקדמת פנסיה לכל דבר ועניין ובוודאי שלא "תחליף שכר":
1.ראו בתחיקה:
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ח- 1995, סעיף 345 ב'.
חוק שירות המדינה (גמלאות)- 1970.
חוק ההתייעלות הכלכלית 2009-2010, וסידרת תיקוניו.

2. ראו בתקנוניי כל "קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר" - ראו שם ב'פנסיית
זקנה' סעיפים 4, 6.

3. ראו בפסקי דין של הרשות השופטת בכל הערכאות, דוגמאות:

3.1. פס"ד בית דין אזורי לעבודה תל אביב, כב' השופטת נטע רות, ס"ק
104/10, ס"ק 105/10:
ארגון סגל המחקר נגד משרד האוצר - הממונה על הגמלאות, מיום
29.3.2012 .

3.2.הנורמה המשפטית בכל הערכאות של בתי המשפט פוסקת כי פנסיה
מוקדמת היא רכוש משותף לחלוקה בין בני זוג מתגרשים המתחלק
מרגע מימושו, דוגמאות:
פס"ד ביהמ"ש העליון, בע"מ 1018/04, כב' השופטת איילה פרוקצ'יה, 18.5.05
פס"ד ביהמ"ש המחוזי באר שבע , בעמ"ש 142/02, כב' השופט גלעד גלעדי, 10.11.03 .
פס"ד בימ"ש משפ', תמ"ש קריות 16600/02, כב' השופט ניצן סילמן, 1.2.11.
פס"ד בימ"ש משפ', תמ"ש 14929/96, כב' השופט יהושע גייפמן.
פס"ד ביהמ"ש המחוזי תל אביב, ע"מ 1122/99, סגן נשיא כב' השופט חיים פורת 26.3.00 .
פס"ד בימ"ש משפ' כפר סבא, תמ"ש 29570-29572/03, כב' השופט צבי ויצמן, 21.5.06 .
פס"ד בימ"ש משפ' תל אביב, תמ"ש 413461/96, כב' השופטת ורדה פלאוט, 16.9.07 .
פס"ד ביהמ"ש המחוזי תל אביב, ע"מ 1250/07, סגנית הנשיאה כב' השופטת אסתר קובו, 6.10.09 .
פס"ד תמ"ש (ת"א) 99783/99 , כב' השופט שאול שוחט , 25.11.04 .

4. ראו באקדמיה בדיני משפחה - פרופ' אריאל רוזן-צבי (ז"ל), "יחסי ממון בין
בני זוג", הוצאת רמות - הוצאת אוניברסיטת תל אביב: לשעבר דיקן הפקולטה
למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.1

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *