עמותת ג.ר.נ.י.ת. הוקמה כדי לסייע לנשים בשלבים שונים של תהליך גירושין

לעמותה קו פתוח לצרכי הנשים המתגרשות. העמותה מלווה, מייעצת ומסייעת בתחום המשפטי, הסוציאלי והפסיכולוגי ומפעילה קבוצות תמיכה.

גירושין הוא תהליך של משבר שכרוכות בו שאלות משפטיות ואישיות כבדות משקל והוא פוגע במערכות הכלכליות, החברתיות והרגשיות של כל בני המשפחה.

עמותת ג.ר.נ.י.ת. מסייעת לנשים וילדיהן, לצמצם את מידת הנזק הכלכלי, הנפשי והחברתי הכרוכים במהלך הגירושין ואחריהם.

כיום, במצב התחיקתי הנוכחי, כל אישה שנישאת מסכנת את ביטחונה הכלכלי לעת זיקנה מאחר שהיא עלולה לאבד את הפנסיה המשפחתית. אחת ממטרות העמותה היא לפעול לקידום חקיקה לשוויון זכויות חברתיות וכלכליות של נשים ותיקון אפליית נשים גרושות בפנסיה המשפחתית. עמותת גרנית יזמה הצעת חוק לתיקון האפליה, שעברה בקריאה טרומית, בחודש ינואר 2008.

העמותה מסייעת באמצעות מערך הוליסטי וגמיש שמותאם לכל פונה על פי צרכיה. מגמת הסיוע לשפר את דימויה העצמי של הפונה, לצמצם את הנזק העתידי ביחסי המשפחה ובמעמדה הכלכלי חברתי. לפונות יובהרו זכויותיהן והאפשרויות למימושן.

העמותה מרכזת את כל הפונקציות הקשורות בתהליך המורכב של משבר הגירושין, שהופך לתופעה חברתית נפוצה. הפונות זוכות לאוזן קשבת בטלפון ובפגישות אישיות, ליווי עקבי, הפניה לייעוץ משפטי והפעלת קבוצות תמיכה. הסיוע מופעל על ידי מתנדבים ואנשי מקצוע, פסיכולוגים, משפטנים, עובדים סוציאליים, מגשרים ומתאמים.

העמותה הוקמה במטרה לסייע לנשים בתהליכי גירושין לדאוג לעתידן הכלכלי שלהן וילדיהן כפועל יוצא מחיי הנישואים !

עמותת גרנית פועלת לייעוץ ותמיכה לנשים פרודות וגרושות לצד קידום החקיקה בנושא.

חזון העמותה:
חזון העמותה וייחודו בטיפול הוליסטי לנשים בכל התחומים הקשורים למשבר האישי, המשפחתי ורכוש של הגירושין. כיום למרבה הצער, כמות הגירושין רק הולך ומתרבה, חלה עליה במספר הנשים והילדים הנמצאים במצב של חוסר אונים וקושי כלכלי. הנשים עוברות טלטלה וצריכות תמיכה, רק עמותת גרנית שנושאת זאת על דגלה נערכת לתת מענה למצב במידת האפשר.

עמותת גרנית יזמה את החוק לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו. לאחר מאבק של 15 שנה החוק אושר בכנסת ישראל. המאבק לאישור החוק והצלחתו תרמו תרומה גדולה לזכויות האדם בכלל ולזכויות הנשים בפרט.

העמותה ממשיכה לפעול להרחבת החוק לחלוקת המשאבים הכלכליים במשפחה (חלוקת הפנסיה) גם לגבי קצבת השארים של הביטוח הלאומי. ניתן לראות בקצבת השארים מיני פנסיה.

עמותת גרנית טיפלה עד כה באלפי פניות, הפעילה מתן שירותי מידע, קו פתוח, פגישות אישיות לאיתור צרכים, הפנייה לאנשי מקצוע (עורכי דין, מגשרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים), קבוצות תמיכה ועזרה עצמית.